Sposób współpracy

Proces projektowy z reguły składa się z dwóch etapów:

I ETAP -Koncepcja funkcjonalno- przestrzenna

W oparciu o wcześniejsze ustalenia odnośnie Państwa upodobań, oczekiwań funkcjonalnych, wizualnych i ekonomicznych przygotowujemy koncepcję funkcjonalno przestrzenną. Przedstawiamy ją w formie fotorealistycznej wizualizacji 3d oraz rzutów 2d. Pozwalają one już na tym etapie na ukazanie projektowanego wnętrza przed jego realizacją. Na podstawie Państwa sugestii nanosimy korekty i zmiany w układzie funkcjonalnym jak i w gamie proponowanych przez nas materiałów wykończeniowych. Dopiero pełna akceptacja inwestora koncepcji pozwala nam przejść do drugiego etapu projektu.

II ETAP-projekt wykonawczy

Na bazie finałowej koncepcji sporządzamy szczegółową dokumentację techniczną. Zawiera ona wszystkie niezbędne rysunki i opisy według których wykonawcy realizują projekt. Obejmuje ona również zestawienia materiałów wykończeniowych, elementów wyposażenia jak i ich kosztorys. Wykaz materiałowo- kosztowy uwzględnia także wycenę wykonania wszelkich prac wykończeniowych .